wz
Ničeho se v životě nemusíme bát, jen to pochopit! Marie Curie - Sklodowska

Co zde najdete

Tyto stránky by vám měly pomoci při studiu fyziky. Měli byste zde najít všechny materiály, které potřebujete k co nejlepší domácí přípravě.

Prezentace

V prezentacích najdete učivo pro jednotlivé ročníky. Učivo je zpracováno formou prezentací, které jsou využívány při výuce. Některé poznámky nejsou zcela pochopitelné, protože čtenáři chybí doplňující výklad z hodiny. Tyto prezentace mají sloužit hlavně žákům, kteří mají problémy se psaním poznámek v hodině. Lze je využít i při absenci žáka.

Laboratorní práce

Zde najdete protokoly na vypracování laboratorních cvičení. Tyto protokoly slouží jako inspirace pro vaší samostatnou práci. Pokud by jste tyto protokoly pouze opisovali je lepší si je stáhnout a vyplnit tabulku ve výsledcích. Nezapomínejte na správné jednotky u výsledků a výsledky nefalšujte. S velkou pečlivostí vypracujte závěr, který by měl obsahovat vaše myšlenky a ne myšlenky vašich spolužáků. Součástí laboratorního protokolu je podpis rodiče.

Práce žáků

Zde najdete práce žáků, které žáci prezentovali jako výsledek svých snah na zadané téma. Práce nejsou nijak upraveny, proto mohou obsahovat chyby. Je zde dobře vidět různá úroveň různých prací. Při otvírání nebo stahování dejte pozor na velikost těchto souborů, některé jsou velmi velké.

počet navštěvníků